CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

An Toàn – Sức khỏe - Môi Trường

Vietnamese English
0932.470.180 Ms.Ly
DỊCH VỤ

LẬP HỒ SƠ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

HỒ SƠ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Sự cố liên quan đến hóa chất nguy hiểm thường xuyên xảy ra ở cả những quốc gia đang phát triển và những nước có nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát thải hóa chất độc hại ra môi trường sẽ gây ra các tổn thương thậm chí chết nhiều người do phơi nhiễm trực tiếp qua mắt, tiếp xúc qua da, hô hấp, tiêu hóa hay do việc nhiễm tạp chất trong đất, nước ảnh hưởng đến chuỗi cung cấp thực phẩm.


Để giảm thiểu nguy cơ và hậu quả nếu có của các sự cố hoá chất, các cơ quan chức năng đã bàn hành các quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất như: Luật hoá chất, Nghị định 113/2017/NĐ-CP,  Thông tư 32/2017/TT-BCT.

 

I. Căn cứ pháp luật

- Luật hóa chất;

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật hóa chất;

- Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.thay thể cho thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013;

Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Bãi bỏ Điều 8 của Nghị định này;
Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hoá chất.
 

II. Đối tượng phải lập Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất

- Các hóa chất nằm trong danh mục quy định tại danh mục hóa chất nguy hiểm tại phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;

- Với các dự án cất giữ, kinh doanh và sản xuất, sử dụng hóa chất mà trong đó có 01 hóa chất nằm trong danh mục hóa chất nguy hiểm được quy định tại phụ lục IV của Nghị định 113/2017/NĐ-CP có khối lượng tồn trữ bằng ngưỡng hay lớn nhất tai một thời điểm quy định về khối lượng hóa chất Phụ lục trên thì phải tiến hành xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trình lên cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt với tất cả các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động của dự án trước khi đi vào hoạt động chính thức.

 

III. Thời điểm lập Hồ sơ Biện pháp Phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 • Trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động;
 • Đối với các dự án thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP đã được đưa vào hoạt động trước khi Nghị định có hiệu lực mà chưa có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, chủ cơ sở phải xây dựng và ra Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong vòng 01 năm kể từ ngày Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực. (Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017).

 

IV. Tổ chức thực hiện xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Nội dung Biện pháp

a) Biện pháp gồm các nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Hóa chất gồm:

- Xác định, khoanh vùng và lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất cao;

- Các biện pháp, trang thiết bị và lực lượng ứng phó tại chỗ;

- Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài để ứng phó sự cố hóa chất.

b) Nội dung Biện pháp phải phù hợp với tình hình hoạt động hóa chất của tổ chức, cá nhân.

2. Trách nhiệm thực hiện Biện pháp của tổ chức, cá nhân

a) Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các nội dung đề ra tại Biện pháp đã được xây dựng;

b) Biện pháp phải được lưu giữ tại cơ sở hóa chất và là căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở hóa chất;

c) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động liên quan đến những nội dung đề ra trong Biện pháp, tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa Biện pháp.

3. Quy định về kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Công Thương sẽ định kỳ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

b) Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả (theo mẫu tại Phụ lục 5a Thông tư 32/2017/TT-BCT) về Sở Công Thương trước ngày 15/01 hàng năm.

 

V. Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cần những hồ sơ gì?

 1.  Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (đối với DN Việt Nam) và giấy phép đầu tư (với DN nước ngoài);
 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy phép kinh doanh của chi nhánh (nếu có);
 3. Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC tại doanh nghiệp;
 5. Quyết định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay Đề án BVMT hay Cam kết BVMT hay Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về môi trường;
 6. Biện pháp chữa cháy và biện pháp cứu hộ cứu nạn, Biên bản kiểm tra PCCC định kỳ;
 7. Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án;
 8. Bản vẽ Sơ đồ thoát hiểm tổng thể dự án;
 9. Danh sách tên hóa chất,(công thức hóa học nếu có) khối lượng, phiếu an toàn hóa chất của mỗi loại;
 10. Bản vẽ các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất, hiện tại và dự kiến (nếu có) trong mặt bằng dự án. (Cần phân biệt rõ các điểm ngầm, nổi, nửa ngầm);
 11. Mỗi vị trí cung cấp thêm thông tin: 
 • Diện tích (DxR)

 • Để loại hóa chất gì

     12. Số lượng người dự kiến có mặt tại đây

 • Thống kê Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm (Vật liệu chế tạo, và kích thước), các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất....
 • Danh sách Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án (chi tiết cho tưng khu vực nếu có);
 • Danh sách nhân lực quản lý hóa chất, sơ đồ tổ chức;
 • Danh sách trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất, số lượng, tình trạng thiết bị cho mỗi khu vực sử dụng;
 • Nội quy lưu trữ hàng hóa, xuất nhập hàng hoá.

Trên đây là một số thông tin cơ bản mà Công ty CP Huấn luyện An toàn Môi trường miền Nam chia sẻ, nếu quý đơn vị cần tư vấn xây dựng biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất, hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được hướng dẫn, tư vấn tận tình các thủ tục pháp lý, công tác xây dựng an toàn hóa chất.

LIÊN HỆ HOTLINE 0932. 470.180 để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
PHONE: 0932 470 180 - 0909 437 569 
ADDRESS: số 34, đường số 12, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
EMAIL: moitruongmiennamsse@gmail.com
WEBSITEhttp://huanluyenmiennam.com/

Hotline:
0932.470.180 Ms.Ly

Email: moitruongmiennamsse@gmail.com

Facebook Skype

Tin mới

Xem tất cả »

 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

  Chi tiết »

 • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

  Chi tiết »

 • Quảng Ninh: Bãi Tình Yêu ngập rác, ế chỏng chơ - copy
  Quảng Ninh: Bãi Tình Yêu ngập rác, ế chỏng ...

  Chi tiết »

 • Đột phá trong công nghệ lọc nước ngọt từ nước biển
  Đột phá trong công nghệ lọc nước ngọt từ ...

  Chi tiết »

 • Chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường cho nhiều tỉnh
  Chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường cho ...

  Chi tiết »

 • Hà Nội: Báo động đỏ ô nhiễm không khí
  Hà Nội: Báo động đỏ ô nhiễm không ...

  Chi tiết »

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 10A Đường số 7, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM

VPĐD : số 34, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Hotlines:  0932.470.180 Ms.Ly

Email: moitruongmiennamsse@gmail.com hoặc thanhlynguyen89@gmail.com  -  Web: www.huanluyenmiennam.com

107241 Online : 2

Skype Facebook Google + Twitter

Designed by Viet Wave